Lương trước thuế và sau thuế tại Đức

  1. Lương trước thuế (Bruttogehalt): Đây là số tiền bạn nhận được trước khi bị khấu trừ bất kỳ loại thuế nào.
  2. Lương sau thuế (Nettogehalt): Đây là số tiền thực sự bạn nhận được sau khi khấu trừ các khoản thuế và các khoản đóng góp khác.

Tại Đức, hệ thống thuế thu nhập cá nhân có cấu trúc phức tạp, và các khoản thuế và đóng góp khác có thể ảnh hưởng đến số tiền bạn nhận được cuối cùng. Một số yếu tố quan trọng gồm:

  • Thuế thu nhập cá nhân (Einkommensteuer): Đây là loại thuế chính mà người lao động phải trả dựa trên mức lương của họ. Thuế này được tính theo một bảng thuế có nhiều mức khác nhau, mức thuế tăng dần khi lương tăng.
  • Đóng góp bảo hiểm xã hội (Sozialversicherungsbeiträge): Người lao động và nhà tuyển dụng đều đóng góp vào các chương trình bảo hiểm xã hội như bảo hiểm y tế, bảo hiểm lão hóa, bảo hiểm thất nghiệp, và bảo hiểm tai nạn lao động.
  • Đóng góp hưu trí (Rentenversicherung): Đóng góp này giúp bạn tích luỹ quyền lợi hưu trí sau khi về hưu.
  • Các khoản khấu trừ khác: Có thể có các khoản khấu trừ khác như đóng góp bảo hiểm phụ cấp gia đình, thuế giới tích lũy (Solidaritätszuschlag), và thuế địa phương (Kirchensteuer) nếu bạn là thành viên của một tôn giáo chính thống.

Vui lòng lưu ý rằng các con số cụ thể về lương trước thuế và sau thuế sẽ thay đổi tùy theo tình hình cá nhân của bạn, như mức lương, tình trạng gia đình, các khoản khấu trừ cụ thể, và các thay đổi về chính sách tài chính.